20166220.19.2016 (2016-08-22 15:00:15)
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3928E w KM 10+364 w miejscowości Zalesiczki