2018Uchwała Nr II/91/2018 z dnia 28 maja 2018 roku (2018-07-18 09:19:07)
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 06 lutego 2018 roku (2018-03-16 10:43:29)
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobryszyce.