20186620.9.2018 (2018-10-04 13:42:43)
Instalacja fotowoltaiczna "Dobryszyce 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą" elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem - działka nr ewid. 1071 obr geod. Dobryszyce.

6620.8.2018 (2018-09-27 15:29:49)
Park logistyczno-magazynowo-produkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I.

6620.7.2018 (2018-09-27 11:13:41)
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 1107/5; 1108/2 położonych w obrębie geodezyjnym Dobryszyce.

6220.6.2018 (2018-08-06 12:33:14)
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego (stodoły) na budynek magazynowo-chłodniczo-produkcyjno (pakowanie i etykietowanie) - techniczny, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania garażu na budynek chłodni, budowa zbiornika wodnego (silosu), budowa tuneli foliowych, budowa szklarni, budowa 10 budynków socjalnych dla pracowników sezonowych o funkcji mieszkalnej oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków garażowych na budynek sklepu.

6220.3.2018 (2018-06-18 12:31:59)
Kopalnia kruszywa naturalnego ZALESICZKI