2018


Pliki do pobrania:
  01 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 13.08.2018 r.

  02 - Zaproszenie dla kandydatów chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego

  02a - Informacja do zaproszenia dla kandydatów chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego

  03 - Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 21.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych (...)

  04 - Obwieszczenie Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dn. 22.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych (...)

  05 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dn. 16.08.2018 r.

  06 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.

  07 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

  08 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie

  09 - Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 06.09.2018 r.

  10 - Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 31.08.2018 r.

  11 - Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 11.09.2018 r. - powołanie TKW

  12 - Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej - wybór Przewodniczącego GKW

  13 - Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej - wybór Zastępcy Przewodniczącego GKW

  14 - Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej - wybór pełnomocnika d/s informatyki GKW

  15 - Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej - plan pracy GKW

  16 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej - siedziba, dyżury

  17 - Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

  18 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

  19 - Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce z dnia 17.09.2018 r.

  20 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18.09.2018 r.

  21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25.09.2018 r. (okręg wyborczy nr 1)

  22 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25.09.2018 r. (okręg wyborczy nr 6)

  23 - Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 20.09.2018 r. - zmiana w składzie Gminnej Komisji Wyborczej

  24 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej - losowanie numerów list kandydatów na radnych

  25 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. (kandydaci na wójta)

  25 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. (przyznane numery list)

  27 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. (kandydaci na radnych)

  28 - Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 01.10.2018 r.

  29 - Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostepnienia

  30 - Uchwała Nr 1 OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w Dobryszycach

  31 - Uchwała Nr 2 OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w Dobryszycach

  32 - Uchwała Nr 1 OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w Bloku Dobryszyce

  33 - Uchwała Nr 2 OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w Bloku Dobryszyce

  34 - Uchwała Nr 1 OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w Bloku Dobryszyce

  35 - Uchwała Nr 3 OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Dobryszycach

  36 - Uchwała Nr 4 OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Dobryszycach

  37 - Uchwała Nr 1 OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w Dobryszycach

  38 - Uchwała Nr 1 OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w Dobryszycach

  39 - Uchwała Nr 2 OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w Dobryszycach

  40 - Uchwała Nr 2 OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w Dobryszycach

  41 - Uchwała Nr 2 OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w Dobryszycach

  42 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW

  43 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW

  44 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW

  45 - Informacja o godzinach pracy ObKW

  46 - Informacja ObKW Nr 1 w Dobryszycach ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

  47 - Informacja ObKW Nr 2 w Dobryszycach ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

  48 - Informacja ObKW Nr 3 w Bloku Dobryszyce ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

  49 - Informacja ObKW Nr 1 w Dobryszycach ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

  50 - Informacja ObKW Nr 2 w Dobryszycach ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

  51 - Informacja ObKW Nr 3 w Bloku Dobryszyce ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

  52 - Protokół wyników głosowania w obwodzie głosowania nr 1 na kandydatów na wójta

  52a - Protokół wyników głosowania w obwodzie głosowania nr 2 na kandydatów na wójta

  52b - Protokół wyników głosowania w obwodzie głosowania nr 3 na kandydatów na wójta

  53 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 7 na listy kandydatów na radnego

  54 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 8 na listy kandydatów na radnego

  55 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 9 na listy kandydatów na radnego

  56 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 na listy kandydatów na radnego

  57 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 11 na listy kandydatów na radnego

  58 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 2 na listy kandydatów na radnego

  59 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3 na listy kandydatów na radnego

  60 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 5 na listy kandydatów na radnego

  61 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 4 na listy kandydatów na radnego

  62 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 12 na listy kandydatów na radnego

  63 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 13 na listy kandydatów na radnego

  64 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 14 na listy kandydatów na radnego

  65 - Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 15 na listy kandydatów na radnego

  66 - Protokół z wyborów do Rady Gminy w Dobryszycach

  67 - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Dobryszyce

  68 - Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

  69 - Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

  70 - Uchwała GKW z dnia 22.10.2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania

  71 - - Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW

  72 - Protokół wyników w glosowania w obwodach nr 1, nr 2, nr 3 na kandydatów na wójta

  73 - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Dobryszyce

  74 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. dot. składania sprawozdań finansowych
Rejestr zmian
Wprowadził Marcin Przybyłowicz 2018-08-16 10:56:37
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2018-11-14 12:23:22
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1731