Komisja Rewizyjna


posiedzenie w dniu 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobryszycach.

TEMATEM POSIEDZENIA BĘDĄ NASTĘPUJĄCE SPRAWY:
1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Informacja o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy w 2018 roku i koszty procedury dotyczące tych decyzji.
3. Kontrola wydatków poniesionych przez Urząd Gminy na prace związane z awariami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ( stacja uzdatniania wody, przepompownia i oczyszczalnia ścieków) za II półrocze 2017 r. i za 2018 rok.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pism.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2019-04-17 15:28:45
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2019-04-17 15:28:45
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 154