2019Uchwała Nr II/109/2019 z dnia 28 maja 2019 roku (2019-06-05 09:25:03)
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr II/ 47 /2019 z dnia 7 marca 2019 roku (2019-03-12 15:26:36)
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobryszyce.