Sprawozdania - Kredyt 2019


Pliki do pobrania:
  Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

  Rb-27S - 2018

  Rb-27S - 2019

  Rb-28S - 2018

  Rb-28S - 2019

  Rb-NDS - 2018

  Rb-NDS - 2019

  Rb-Z - 2018

  Rb-Z - 2019

  Uchwała Nr II/109/2019 Składu Orzekającego RIO w Łodzi - opinia o sprawozdaniu W.G. o wykonaniu budżetu za 2018 r.

  Uchwała Nr II/195/2019 Składu Orzekającego RIO w Łodzi - opinia dot. informacji o przebiegu wykonania budżetu G.D. za I półrocze 2019 r.

  Uchwała Nr II/201/2019 Składu Orzekającego RIO w Łodzi - opinia dot. możliwości spłaty kredytu długoterminowego (...)

  Uchwała Nr II/47/2019 Składu Orzekającego RIO w Łodzi - opinia dot. mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu

  Uchwała Nr II/87/2017 Składu Orzekającego RIO w Łodzi - opinia o sprawozdaniu W.G. o wykonaniu budżetu za 2016 r.

  Uchwała Nr II/91/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi - opinia o sprawozdaniu W.G. o wykonaniu budżetu za 2017 r.

  Uchwała Nr XIII/87/19 Rady Gminy w Dobryszycach w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

  Zaświadczenie - wybór Wójta Gminy Dobryszyce
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2019-11-15 10:04:05
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2019-11-15 12:29:33
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 137