20206220.7.2020 (2021-02-09 14:36:59)
Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/nN oraz przyłączem kablowym.

6220.4.2020 (2021-01-20 13:01:37)
Eksploatacja złoża gliny zwałowej "Wiewiórów Rządowy II".

6220.6.2020 (2020-12-22 14:02:04)
Budowa Centrum Logistycznego Loogic Park Radomsko w Dobryszycach.