Struktura urzędu


Wójt Gminy Dobryszyce
Małgorzata Dzwonek
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68
fax. 044/ 681 10 28
email: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl
Parter - pokój nr 1
 
 
Sekretarz Gminy
Janusz Czapla
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 5
 
 
Kierownik Referatu Organizacyjno-Gospodarczego
Marzenna Stawczyk
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 27
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 7
 
 
Sekretariat
Paulina Kuliberda - w zastępstwie Małgorzata Szpecińska
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 1
 
 
Komórka informatyczna
Stanowisko d/s zarządzania drogami
Marcin Przybyłowicz
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 21
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 2
 
 
Stanowisko pracy d/s obsługi kasy
Daria Gryglewska
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 17
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 3
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko d/s zarządzania kryzysowego i planowania przestrzennego
Zastępca kierownika: Justyna Siewior-Starczyk
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 22
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 16
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Halina Tatara
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 18
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 6
 
 
Stanowisko pracy d/s gospodarki gruntami
Kalina Ozga - w zastępstwie Ewelina Dawid
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 14
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 13
 
 
Stanowisko pracy d/s naliczania wymiaru za wodę i ścieki
Edyta Kalek
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 14
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 13
 
 
Stanowisko pracy d/s obsługi Rady Gminy i oświaty
Katarzyna Marszał
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 15
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 14
 
 
Stanowisko d/s zamówień publicznych i inwestycji
Tomasz Bąk
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 23
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 12
 
Główny specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
Dominika Mielczarek
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 05
 
 
Referat Finansowy - Skarbnik Gminy
Małgorzata Szewczyk
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 25
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 10
 
 
Referat Finansowy - stanowisko d/s obsługi finansowej oświaty
Justyna Auguścik
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 26
fax. 044/ 681 11 93
I piętro - pokój nr 11
 
 
Referat Finansowy - stanowisko d/s księgowości podatkowej i opłat
Sylwia Pietras
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 20
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 4
 
 
Referat Finansowy - stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat oraz działalności gospodarczej
Małgorzata Zbroja-Zięba
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 20
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 4
 
 
Referat Finansowy - stanowisko d/s księgowości budżetowej
Anna Grzejszczak
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 19
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 9
 
 
Referat Finansowy - stanowisko d/s księgowości budżetowej
Beata Przerada
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 19
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 9
 
 
Referat Finansowy - stanowisko d/s wynagrodzenia, obsługi finansowej i BHP
Alina Zagaj
tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 19
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 15
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik: Anna Soból
tel. 044/681 14 27
fax. 044/681 10 28
email: gopsdobryszyce@op.pl
 
 

 
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Administrator BIP 2005-11-07 12:49:45
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2021-07-27 14:47:37
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 22164