Oświadczenia majątkowe     za rok 2013

     za rok 2014

     za rok 2015

     za rok 2016

     za rok 2017

     za rok 2018

     za rok 2019

     za rok 2020