Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2021-11-17 22:39:48)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2021-11-10 12:21:39)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2021-11-10 12:19:52)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2021-11-10 12:17:44)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2021-11-03 22:21:18)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2021-11-03 22:17:05)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2021-11-03 09:35:25)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2021-11-03 09:33:12)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2021-11-03 09:07:03)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Komunikat Inspektora Sanitarnego w Radomsku (2021-11-03 08:53:13)
dot. badań jakości wody - ujęcie w Ładzicach. 1 / 60  NASTEPNY