Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko (2021-01-12 10:39:18)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Płoszów" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-elektroenergetyczną".

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko (2021-01-12 10:23:46)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: "Budowa elektrowni słonecznej "Płoszów" o mocy do 18MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz do 5 stacji transformatorowo-rozdzielczych średniego napięcia na terenie gminy Radomsko".

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2021-01-11 22:51:39)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji w miejscowości Wiewiórów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-12-21 15:53:56)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Żaby.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-12-21 15:51:52)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Malutkie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-12-21 15:48:08)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesiczki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-12-18 22:17:43)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa instalacji radiokomunikacyjnej WPI_DOBRYSZYC_DOBRYSZYCE1 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-12-17 15:17:59)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia, budowy złączy kablowych SN.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-12-17 15:15:52)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-12-17 15:13:26)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowiecko. 1 / 52  NASTEPNY