Gminny Program Rozwiązywania Problemów AlkoholowychGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (2014-05-20 14:51:45)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 zatwierdzono Uchwałą Nr XLVII/299/14 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 18 marca 2014 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 (2013-04-02 09:12:10)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXIV/219/13 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 lutego 2013 roku.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. (2012-06-04 10:54:44)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 zatwierdzono Uchwałą Nr XXIII/136/12 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 marca 2012 roku.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. (2012-06-04 10:54:30)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 zatwierdzono Uchwałą Nr VI/31/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 lutego 2011 roku.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. (2010-03-26 13:52:51)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXIX/244/10 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 16 marca 2010 roku.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. (2009-06-03 13:53:20)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 zatwierdzono Uchwałą Nr XXIV/177/09 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 17 marca 2009 roku.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. (2009-06-03 12:47:05)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 zatwierdzono Uchwałą Nr XIV/104/08 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 lutego 2008 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. (2006-03-22 09:41:41)
Gminny Program Profilaktyki i Roziązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXI/184/2005 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 grudnia 2005 roku.

Gminny Program Roziązywania Problemów Alkoholowych. (2006-01-25 10:36:38)
Gminny Program Roziązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 zatwierdzono Uchwałą Nr XXII/135/2005 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 24 marca 2005 roku.