Plan Rozwoju Miejscowości DobryszycePlan Odnowy Miejscowości Dobryszyce na lata 2009-2016. (2009-06-04 14:52:33)
Plan Odnowy Miejscowości Dobryszyce na lata 2009-2016 zatwierdzono Uchwałą Nr XXVII/190/09 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 maja 2009 roku.

Plan Odnowy Miejscowości Dobryszyce na lata 2009-2016. (2009-06-04 14:49:18)
Plan Odnowy Miejscowości Dobryszyce na lata 2009-2016 zatwierdzono Uchwałą Nr XXVI/187/09 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

Plan Odnowy Miejscowości Dobryszyce na lata 2009-2013. (2009-05-25 13:56:46)
Plan Odnowy Miejscowości Dobryszyce na lata 2009-2013 zatwierdzono Uchwałą Nr XXIV/178/09 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 17 marca 2009 roku.

Plan rozwoju miejscowości Dobryszyce. (2009-05-25 13:49:16)
Plan rozwoju miejscowości Dobryszyce zatwierdzono Uchwałą Nr XV/115/08 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 25 marca 2008 roku.

Plan Rozwoju Miejscowości Dobryszyce. (2006-01-26 08:49:22)

Plan rozwoju miejscowości Dobryszyce zatwierdzono Uchwałą Nr XXV/149/2005 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 4 lipca 2005 roku.