Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi ...Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. (2021-02-08 13:52:56)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XXV/162/20 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 26 listopada 2020 roku.

Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. (2020-01-10 14:26:51)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XVI/108/19 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 listopada 2019 roku. 1 / 3  NASTEPNY