Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi ...Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. (2020-01-10 14:26:51)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XVI/108/19 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 listopada 2019 roku.

Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku. (2019-01-17 13:33:20)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. zatwierdzono Uchwałą Nr II/11/18 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2018 roku.

Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. (2017-01-03 10:56:52)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XXVIII/154/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 18 listopada 2015 roku. 1 / 2  NASTEPNY