Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 (2011-07-06 08:42:21)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 zatwierdzono Uchwałą Nr IX/50/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 31 maja 2011 roku.


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010. (2007-05-23 08:13:57)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010 zatwierdzono Uchwałą Nr V/35/07 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 marca 2007 roku.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok. (2006-05-25 11:51:45)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXIV/204/06 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 kwietnia 2006 roku.