Statut Urzędu Gminy


Statut Urzędu Gminy Dobryszyce nadano Uchwałą Nr II/17/06 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 6 grudnia 2006 roku.

 


Statut Urzędu Gminy Dobryszyce

 

   § 1. 1. Urzad Gminy Dobryszyce, zwany dalej Urzedem, jest jednostka bud*etowa Gminy Dobryszyce nie posiadajaca osobowosci prawnej.
2. Urzad działa na podstawie Statutu Gminy Dobryszyce oraz w oparciu o powszechnie obowiazujace przepisy prawa.
3. Siedziba i obszarem działania Urzedu jest Gmina Dobryszyce.
4. Kierownikiem Urzedu jest Wójt Gminy Dobryszyce.

 

   § 2. 1. Przedmiotem działalnosci Urzedu jest swiadczenie pomocy Wójtowi Gminy Dobryszyce w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy w Dobryszycach i zadan Gminy Dobryszyce okreslonych w przepisach prawa.
2. Urzad realizuje bezposrednio zadania Gminy, które nie zostały przypisane innym jednostkom organizacyjnym.

 

   § 3. Strukture organizacyjna i zasady funkcjonowania Urzedu oraz zakres działania okresla Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta Gminy Dobryszyce w drodze zarzadzenia.

 

   § 4. 1. Urzad jest pracodawca dla osób w nim zatrudnionych w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Urzedu wszelkie czynnosci z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Dobryszyce.
2. Prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników okresla Regulamin Pracy ustalony przez Wójta Gminy Dobryszyce w drodze zarzadzenia.

 

   § 5. 1. Urzad jest jednostka bud*etowa i prowadzi gospodarke finansowa według zasad okreslonych w Ustawie o finansach publicznych.
2. Za zobowiazania Urzedu odpowiada Gmina Dobryszyce.

 

   § 6. Zmiany Statutu dokonywane sa w trybie i na zasadach dla jego nadania.

 

 
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2007-01-26 12:26:47
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2007-01-26 12:26:47
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 8861