Przetargi


Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu.
(data ogłoszenia: 2020-12-31 18:27:07)
TREŚĆ PRZETARGU

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce – ulica Kolejowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko.
(data ogłoszenia: 2020-12-31 11:39:40)
TREŚĆ PRZETARGU

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach.
(data ogłoszenia: 2020-12-31 10:35:41)
TREŚĆ PRZETARGU

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobryszyce
(data ogłoszenia: 2020-12-29 14:50:16)
TREŚĆ PRZETARGU

Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce".
(data ogłoszenia: 2020-12-11 15:05:42)
TREŚĆ PRZETARGU