Wykaz nieruchomości do sprzedażyOgłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym - 188/1 Zdania (2018-07-20 12:12:27)
Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobryszycach.

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości (2017-02-02 11:56:47)
obręb geodezyjny Blok Dobryszyce: 826/2; 864/7; 864/8; 864/9.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym (2016-09-01 10:10:10)
Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobryszycach.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym (2016-03-23 12:15:11)
Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobryszycach.

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości (2015-11-04 14:11:22)
Rokowania na działkę nr 864/9 Blok Dobryszyce.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym (2015-04-13 09:43:36)
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobryszycach.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym (2015-01-15 13:15:20)
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2015 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobryszycach. 1 / 5  NASTEPNY