Konsulatcje społeczne


Statuty sołectw (2019-01-11 15:36:19)
Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych.

Ogłoszenie (2016-11-04 14:55:54)
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie (2015-11-10 15:52:26)
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.

Informacja (2014-10-29 13:09:16)
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.

Ogłoszenie (2014-04-16 14:00:17)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Galonki w dn. 05.05.2014 r.

Ogłoszenie (2014-04-16 13:58:47)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Zdania w dn. 05.05.2014 r.

Ogłoszenie (2013-11-05 15:24:18)
o spotkaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Informacja (2012-11-29 15:07:43)

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w Dobryszycach dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.Ogłoszenie (2012-10-03 09:02:58)
o spotkaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie (2012-09-18 09:37:01)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Wiewiórów w dn. 25.09.2012 r. 1 / 2  NASTEPNY