LGD "BUD-UJ RAZEM"Spotkanie dot. zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” (2019-06-19 12:30:34)
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" zaprasza na spotkanie 24 VI 2019 r.

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD (2019-05-13 08:49:15)
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" zaprasza na spotkanie 16 V 2019 r.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne (2018-11-21 12:28:00)
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne 26 XI 2018 r.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne (2018-05-17 13:29:58)
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne 23-24 V 2018 r.

Główne założenia LSR na lata 2014-2020 oraz dalsze możliwości aplikowania - realizacja działań 2017r. (2018-01-31 09:17:49)
Stowarzyszenie LGD ‘’BUD-UJ RAZEM’’ zgodnie z obowiązującym harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ na następujące działania:(...)

Spotkania informacyjno-konsultacyjne (2017-05-24 13:08:33)
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne.

Konkurs na wolne stanowiska pracy (2017-04-26 09:51:18)
Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów.

Kiedy nabory w LGD „BUD-UJ RAZEM”? (2017-02-28 09:15:27)
Pierwotnie rozpoczęcie naborów planowane było jeszcze w minionym roku, jednak konieczność dostosowania dokumentów proceduralnych LGD do zmienionych rozporządzeń i wytycznych spowodowała przesunięcie ich na pierwszą połowę 2017 r. (...)

Na co i jak pozyskać środki za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” (2017-02-02 10:22:21)
Wkroczyliśmy w nową perspektywę finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem na wsparcie rozwoju naszego obszaru przeznaczone jest ponad 14 milionów złotych a Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” ma przed sobą zadanie, jakim jest ogłoszenie i przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy na nowych zasadach. (...) 1 / 2  NASTEPNY