Zaproszenia do składania ofert do 30.000 euro netto
Menadżer Projektu nad realizacją projektu pn.: "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce". [2020-10-09]
(data ogłoszenia: 2020-10-09 09:44:15)
WYNIK PRZETARGU

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy inwestycji "Pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych".
(data ogłoszenia: 2020-09-28 13:43:54)
WYNIK PRZETARGU