Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ściekówRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 2018 (2019-01-09 10:25:38)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Dobryszyce zatwierdzono Uchwałą Nr LI/269/18 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 5 października 2018 roku.